Kemi 2 Uppdrag 4

Fråga 1 Vilka byggstenar består en nukleotid av? Skriv in ditt svar mellan linjerna! Nukleotid består av 3 grundläggande beståndsdelar. Kvävebas Sockermolekyl Kvävebas/er https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleotid Fråga 2 Vilken funktion har: ATP NAD+ FAD Koenzym A Skriv in ditt svar mellan linjerna! A) ATP har många olika egenskaper beroende på i vilket syfta man talar om det.Fortsätt läsa ”Kemi 2 Uppdrag 4”

Betygsätt detta:

Kemi 2 Uppdrag 3

Fråga: 1.) 2-propanol oxideras utan att kolkedjan bryts. a) Ange namnet för den förening som bildas. b) Vilken ämnesklass tillhör föreningen? c) Rita strukturformeln för föreningen. Svar från studerande: a) I och med att 2-propanol är en sekundär alkohol vilket innebär att kolatomen OH-gruppen sitter intakt till är länkade med två andra kolatomer i kolväteskedjan.Fortsätt läsa ”Kemi 2 Uppdrag 3”

Betygsätt detta:

Kemi 2 Uppdrag 2

Fråga: 1.) Vätejonkoncentrationen i blod är 4,0·10-8 mol/dm3. Beräkna blodets pH-värde. Svar från studerande: I och med att pH mäts i en logaritmisk skala så väljer jag helt enkelt att beräkna den med hjälp av –lg(är 4,0.10-8 mol/dm3) vilket ger ett resultat på 7,39 eller avrundat till 7,4 Kommentar från lärare: Rätt Fråga: 2.) En vattenlösningFortsätt läsa ”Kemi 2 Uppdrag 2”

Betygsätt detta:

Kemi 2 (Uppdrag 1)

  Kemi 2, uppdrag nr 1 Fråga 1 Magnesium reagerar med saltsyra under bildning av magnesium(II)joner och vätgas. Ställ upp reaktionsformeln. Om deltagande partikelslag är joner ska detta visas i reaktionsformeln. Hur ska man göra för att reaktionen ska gå så fort som möjligt? ——————————————— Mg reagerar med HCl och bildar Mg2+ H2 samt ClFortsätt läsa ”Kemi 2 (Uppdrag 1)”

Betygsätt detta:

Kemi 1 Labb 5

LABORATIONSRAPPORT   LABORATIONENS TITEL:      Metallernas spänningsseie KURS:                                         Kemi 1 FÖRFATTARE:                           Joe Såklart 🙂 SAMMANFATTNING:                     Genom att undersöka hur olika metaller reagerar med olikaFortsätt läsa ”Kemi 1 Labb 5”

Betygsätt detta:

Kemi Labb 4 Natriumvätekarbonat

Pssst, ser att jag skrivit denna labb i ”jag” form. Tänk på att detta är felaktigt och att en rapport alltid ska skrivas opersonligt och undvik pronomen. Hittade några bra tips från en sida som jag bifogar nedan. Lycka till alla! Språket i en labbrapport ska hållas kort och formellt. Nedan finns några punkter manFortsätt läsa ”Kemi Labb 4 Natriumvätekarbonat”

Betygsätt detta:

Kemi 1 Labb 3 (Diskmedel)

Pssst, ser att jag skrivit denna labb i ”jag” form. Tänk på att detta är felaktigt och att en rapport alltid ska skrivas opersonligt och undvik pronomen. Hittade några bra tips från en sida som jag bifogar nedan. Lycka till alla! Språket i en labbrapport ska hållas kort och formellt. Nedan finns några punkter manFortsätt läsa ”Kemi 1 Labb 3 (Diskmedel)”

Betygsätt detta:

Kemi 1 (Uppdrag 2)

Fråga 1   Vätejonkoncentrationen i blod är 4,0·10-8 mol/dm3. Beräkna blodets pH-värde. Skriv in ditt svar mellan linjerna! I och med att pH mäts i en logaritmisk skala så väljer jag helt enkelt att beräkna den med hjälp av –lg(är 4,0·10-8 mol/dm3) vilket ger ett resultat på 7,39 eller avrundat till 7,4     FrågaFortsätt läsa ”Kemi 1 (Uppdrag 2)”

Betygsätt detta:

Ljusets inteferens

LABORATIONSRAPPORT   LABORATIONENS TITEL:                      Ljusets interferens KURS:                                Fysik 2 FÖRFATTARE:              Joe såklart 🙂   SAMMANFATTNING:        Laborationen söker sig till att finna svar mellan olika samband vad gäller ljusets interferens. Via 2 försök ska laborationen kasta ljus på vad som händer när en våglängd passerar att skiffer. Försök 1 utgår att ifrån given dataFortsätt läsa ”Ljusets inteferens”

Betygsätt detta: