Matematik 4 (Uppdrag 3)

 Uppgift 1  Det volymsområde som begränsas av x-axeln, kurvan y = x² och linjen x = 5 får rotera runt x-axeln. Beräkna den uppkomna rotationskroppens volym. Ange exakt värde.  Uppgift 2    Uppgift 3  Graferna till de två funktionerna y = 2 sin 3x och y = 4 cos 3x bildar tillsammans med y-axeln ettFortsätt läsa ”Matematik 4 (Uppdrag 3)”

Betygsätt detta:

Matematik 4 (Uppdrag 1)

Denna är inskickad av en kär http://www.studeranu.wordpress.com följare 🙂 Tack för att du delade med dig! Är du också intresserad av att dela med dig och inspirera andra så kan du alltid kontakta mig på vår facebooksida –> https://www.facebook.com/studeraidag  Uppgift 1  Lös ekvationen sin 2x = 0,875. Svara i radianer.  Uppgift 2  a) Hur mångaFortsätt läsa ”Matematik 4 (Uppdrag 1)”

Betygsätt detta:

Fysik 2 (Uppdrag 2) Nya

Fysik 2 Uppdrag 2 Uppgift 1 Denna uppgift ska du genomföra experimentellt. Ta fram en kula eller en boll. Sätt den på bordet och rulla iväg bollen så att den rullar utanför bordet och ner på golvet. Mät hur långt från bordskanten bollen landar. Anteckna bordets höjd. Hur stor hastighet hade bollen när den lämnadeFortsätt läsa ”Fysik 2 (Uppdrag 2) Nya”

Betygsätt detta:

Fysik 2 (uppdrag 1) Nya

Den här uppgiften ska du lösa experimentellt. Leta upp en gungbräda i närheten. Ta med måttstock eller något att mäta avstånd med. Ta med 1, 2 eller 4 kompisar och försök att få gungbrädan i jämvikt. Redovisa noga dina mätdata och dina beräkningar med alla krafter och avstånd noga inritade i din figur. Beroende påFortsätt läsa ”Fysik 2 (uppdrag 1) Nya”

Betygsätt detta:

Fysik 2 (Uppdrag 4)

Uppgifter Två små laddningar, Q1= +2,65 nC och Q2 = −4,75 nC, befinner sig på ett visst avstånd från varandra. Q1 påverkas av en kraft på 55 µN från Q2. Vilka krafter på laddningarna? Rita en figur som visar de elektriska krafter som verkar på Q1och Q2. Bestäm avståndet mellan laddningarna. a) Den negativa laddningen i befinnerFortsätt läsa ”Fysik 2 (Uppdrag 4)”

Betygsätt detta:

Biologi 2 (Laboration 1)

LABORATIONSRAPPORT LABORATIONENS TITEL:                   Människan och andning KURS:                                                     Biologi 2 FÖRFATTARE:                                       Joe såklart 🙂   SAMMANFATTNING: Laborationen omfattar fyra försök. Den huvudsakliga uppgiften är att skapa en förståelseFortsätt läsa ”Biologi 2 (Laboration 1)”

Betygsätt detta: