Kemi 2 Mangan i te

LABORATIONSRAPPORT LABORATIONENS TITEL: Manganhalt i te KURS:                                                  Kemi 2 SAMMANFATTNING:                 Med hjälp av olika kemiska verktyg ska subastansmängden av mangan i vanligt te bestämmas. Genom att använda spektrometer och till detta en kalibreringskurva är det möjligt att fastställa en okänds lösnings koncentration i relation till andra.  Mangan i te SyfteAtt beräkna substansmängden av Mangan som finns i olikaFortsätt läsa ”Kemi 2 Mangan i te”

Betygsätt detta:

Kemi 2 Titerkurvor med precision

LABORATIONSRAPPORT LABORATIONENS TITEL:                                 Titerkurvor med precision  SAMMANFATTNING:                                     Rapporten kastar blick på begreppet ekvivalenspunkt samt vad detta betyder när man blandar en stark/svag syra med en bas. Genom att söka förändringar i pH-värde alltefter basen NaOH får blandas med HCl samt HAc i två olika försök är det möjligt att dels bestämma syrornas respektive ekvivalenspunkter men även koncentrationerFortsätt läsa ”Kemi 2 Titerkurvor med precision”

Betygsätt detta:

Kemi 2 Labb Amylas

LABORATIONSRAPPORT LABORATIONENS TITEL: Amylasaktivitet FÖRFATTARE:  Js SAMMANFATTNING:         Laborationen söker sig till att undersöka amylas aktivitet under olika temperaturer för att få en tydligare bild kring hur temperatur samt kroppstemperatur påverkar amylas påverkan på stärkelse.  Amylasaktivitet SyfteAtt finna den optimala temperaturen för att aktivera amylas.  HypotesI och med att amylas är ett organiskt ämne som produceras av kroppen vidFortsätt läsa ”Kemi 2 Labb Amylas”

Betygsätt detta: