Kemi 2 Labb Amylas

LABORATIONSRAPPORT

LABORATIONENS TITEL: Amylasaktivitet

FÖRFATTARE:  Js

SAMMANFATTNING:         Laborationen söker sig till att undersöka amylas aktivitet under olika temperaturer för att få en tydligare bild kring hur temperatur samt kroppstemperatur påverkar amylas påverkan på stärkelse. 

Amylasaktivitet

Syfte
Att finna den optimala temperaturen för att aktivera amylas. 

Hypotes
I och med att amylas är ett organiskt ämne som produceras av kroppen vid behov så anses det som sannolikt att den optimala temperaturen för amylas aktivitet vid kroppstemperatur. 35-40 grader Celsius

MATERIEL lärare:

Provrör, termostatbad, mätglas 10 cm3, långa dropprör

KEMIKALIER lärare:

• NaCl − 0,05 mol/dm3

• Jodlösning

• Stärkelselösning

• NaOH − 2 mol/dm3

• CuSO4 − 0,1 mol/dm3

• Fosfatbuffert, pH 6,8

Utförande

Lösningar ska bereds enligt följande:

Lösning A: Slamma upp 1 g stärkelse i lite kokande vatten. Häll försiktigt uppslamningen i 100 cm3 kokande vatten.

Lösning B: Fosfatbuffert är sedan tidigare redan förberett. Tillvägagångssättet är att först blanda två̊ sk stamlösningar (0,2 M NaH2PO4 samt 0,2 M Na2HPO4) och därefter blanda de två̊ stamlösningarna samt vatten enligt bestämda proportioner beroende på̊ vilket pH-värde man vill uppnå̊. I det här fallet ska fosfatbufferten ligga på̊ pH 6,8. Det innebär att 510 cm3 av stamlösning 1 och 490 cm3 av stamlösning 2 ska blandas tillsammans med vatten så att totalvolymen blir 2 000 cm3.

Lösning C: Tillsätt jodlösning i 100 cm3 vatten tills färgen blir svagt gyllenbrun.

Därefter beredes enzymlösningarna genom att försöksperson sköljer munhålan med natriumklorid NaCl med låg koncentration 0,05 mol/dm3. Saliven placerades i en bägare och späddes ut med 30 ml saltlösning för att sedan låta sig filtreras genom ett filterpapper. Detta för att endast amylas i saliven ska kontrolleras och inga andra ämnen. 

Fem provrör förbereddes och fylldes med 5cm3 fosfatbuffertlösning samt 4 cmstärkelselösning med uppmätt pH 6,8. Ca 3 droppar ifrån detta provrör fördes vidare till ett ytterligare provrör som innehåll jodlösning. Detta för att kontrollera stärkelsens närvaro samt färg och blir provet övriga tester kommer att förhålla sig till. 

Därefter startar tempereringsförsöken av de olika lösningarna för att undersöka aktiviteten hos amylas i olika temperaturer. 

Stärkelselösningen med fosfatbuffert ställs i ett ”isbad” för att sänka temperaturen till 0 grader Celsius. Väl uppnått togs 2 cm3av salivlösningen och placeras i lösningen med fosfat och stärkelse som fortfarande är i ”isbadet”. En pippett användes därefter för att föra över ca 3 droppar i minuten till provröret med jodlösning. Färg och form observerades. Ca 8 försök. 

Samma procedur upprepades vid de olika temperaturerna 20, 40, 60, 90 grader. 

Resultat

  
00min1min2min3min4min5min6min7min8min
10 oC (isvatten) Blå/svart/lilaLjus(are) blåÄn mer ljusblåÄn mer ljusblåSvagt blåMycket svagt blåLjus grå nyansLjusgrå 
220 oC Blå/svart/lilaSvagt gulMycket svagt gultMycket svagt gultMycket svagt gultMycket svagt gultMycket svagt gultMycket svagt gultMycket svagt gult
340 oC Blå/svart/lilaOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgad
460 oC Blå/svart/lilaOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgadOfärgad
580-90 oC BlåBlåBlåBlåBlåBlåBlåBlåBlå

Tabellen ovan ger en tydlig indikation kring vilka temperaturer som är de mest optimala för amylas. Vid 40 och 60 grader finner vi att provröret blir ofärgat vilket beror på att amylas har större utrymma att bryta ned stärkelsen som annars ger upphov till andra färger i provröret. 

Felkällor

I och med den mindre bra kvalitén på videon så fanns utrymma att ifrågasätta ifall färgskillnaderna verkligen konstaterades korrekt. Exempelvis så uppfattades försök 4 med 20 graders temperatur som mörkare  än förgående försök på samma temperatur. 

Slutsats

Tabellen ger oss en indikation till vad det är som sker. Genom att amylaset arbetar med stärkelsen i provröret så försvinner den typiska blåa färgen vi annars är vana vid. Dock så ser vi att amylas även arbetar om än mycket svagare vid lägre temperaturer. Dock så vid ca 80/90 grader så finns nästan ingen aktivitet alls. Detta kan bland annat bero på att amylas är ett enzym uppbyggt av protein som påverkas av värme och pH förändringar. Genom att höja temperaturer så pass mycket så förlorar sin förmåga att fungera som en katalysator under dessa temperaturer. Detta bör även ske vid lägre temperaturer än 0 grader. 

Dock så påvisade försöket att hypotesen till viss del stämde. Amylas arbetar bäst under temperaturer kring kroppstemperatur men även en bra bit över (60 grader). Dock har min hypotes även beaktat naturligt urval/evolution och därav av misstag antagit att enzymet är så pass välutvecklat att den är i direkt passform med kroppens temperatur för att fungera så optimalt som möjligt. Dock så är nog ett enzym som fungerar vid olika temperaturer runt kroppstemperatur troligtvis ett bättre alternativ än ett enzym som bara fungerar mellan 35-40 grader

Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: