Kemi 2 Uppdrag 4

chemistry_logo
Fråga 1
Vilka byggstenar består en nukleotid av?

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

Nukleotid består av 3 grundläggande beståndsdelar.

 1. Kvävebas
 2. Sockermolekyl
 3. Kvävebas/er

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nukleotid

Fråga 2

Vilken funktion har:

 1. ATP
 2. NAD+
 3. FAD
 4. Koenzym A

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

 1. A)
  ATP har många olika egenskaper beroende på i vilket syfta man talar om det. Men i kemiskt syfte och även biologiskt så handlar det om energibärare. Genom olika reaktioner, exempelvis cellandningen eller i fotosyntesen så utvinns och används ATP för att lagra energi. Dock så förbrukas ATP relativt snabbt. Det är en av anledningarna till att man kan springa väldigt snabbt utan att bli trött i ca 30 sekunder, sedan är dessa energibärare förbrukade och man börjar känna av mjölksyra.

B)Likt ATP så har även NAD+ olika funktioner beroende på situation. Den kan bland annat fungera som en transportör av vätejoner eller elektroner men även som ett reducerbart ämne när ämnen i kroppen oxideras genom att den tar upp två elektroner och en proton. Vid reducering bildas istället NADH.
NAD+ + XH2 → NADH + H+ + X
NADH + H+ + Y → NAD+ + YH2

https://sv.wikipedia.org/wiki/NAD%2B
C) Likt ovan så fungerar FAD även som en transportör av vätejoner och elektroner.
D) Koenzym A är med och bidrar i många metaboliska reaktioner. Exempel där Koenzym A är en medspelare är när en karboxylgrupp i en pyrovatjon avspjälkas så fungerar koenzymet som en

Fråga 3

Glukosmolekyler bryts i glykolysen ner till pyruvatjoner, ATP och NADH. Hur många mol pyruvatjoner, ATP och NADH bildas av en mol glukos?

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

Via reaktionsformeln så kan vi avläsa exakt vad som sker.
Glukos + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 NADH + 2 pyruvat + 2 ATP + 2 H2O + 2 H+.

Svaret blir 2 mol vardera.

https://en.wikipedia.org/wiki/Glycolysis#Overview

Fråga 4

Efter glykolysen är tre reaktionsvägar för nerbrytning av pyruvatjoner möjliga. De två första sker i kroppen. Den tredje reaktionen sker vid jäsning. Beskriv så noggrant du kan dessa tre reaktionsvägar.

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

 • Acetyl-koenzym och koldioxid
  Är en aerob process som kräver syre där pyrovat transporteras till cellens inre membran vi mitokondrierna via osmos. Detta med hjälp av olika salter som reglerar koncentrationshalterna mellan yttre och inre membran. Väl i det inre membranet så spjälkas pyrovatjonen vilket ger produkten koldioxid som i sin tur sedan förs ut via lungorna när vi andas. Men även en acetylgrupp bildas som även får ett koenzym a som bärarmolekyl. Då detta är en kemisk process finns det skäl att se över hur detta påverkar övriga molekyler. Då denna process avger elektroner så finns NAD+ där att ta emot dessa och reduceras ned till NADH. Vidare så går kolatomerna i acetyl-koenzym A vidare in i citroncyracyckeln.
 • Mjölksyra
  Detta är tillskillnad ifrån ovan en syrefattig process eller egentligen en process som uppstår vid brist av syre. Exempelvis om du från liggande eller sittande position börjar plötsligt springa och syret räcker inte till. Pyrovatjonerna reagerar här istället med med NADH och tar elektroner vilket ger produkten NAD+. Själva pyrovatjonerna bildar av detta laktatjoner. Detta för att de energirika NAD+ molekylerna kommer delta i olika nedbrytande processer för att hjälpa dig hålla dig aktiv så länge det behövs. Först när tillgången till syre blir till igen återgår processen till dess vanliga reaktion. Då bryts istället mjölksyran ned och NAD+ får elektroner och bildar NADH.
 • Etanal –> Etanol
  Ännu en anaerob process som finns att hitta hos olika växter och svampar. Under sin glykolys så bryts två pyrovatjoner ned till två etanalmolekyler. Med hjälp av NADH som reducerande ämne så ombildas etanalmolekylerna till etanolmolekyler med koldioxid som avfallsprodukt.

 


Fråga 5

Vilka är produkterna i citronsyracykeln?

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

 1. FAD som via reduktion blir FADH2
 2. 2 CO2
 3. 3 NADH via reduktion av av 3 NAD molekyler.
 4. GTP

Fråga 6

Besvara följande frågor om andningskedjan.

 1. Var sker andningkedjan?
 2. Vad sker i andningskedjan?

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

A) Andningskedjan hos eukaryoter sker främst i mitokondriens inre membran.

B) Redan innan andningskedjan i mitokondrierna tagit fart så finns det flertaget steg innan. Genom citronsyrecykeln har NAD och FAD bildats och väl i mitokondriens inre membra så oxideras dessa till NADH samt FADH. I och med detta så finns elektroner att finna som membranet ska ta vara på vilket den gör genom olika pumpar som fångar upp dessa och tar in de till det inre membranet. Här spelar en annan molekyl roll som är väldigt central i olika energikrävande processer, nämligen ATP och resultatet blir bland annat värme vilket förklarar en del av vår kroppstemperatur, dock så får vi ATP tillbaka ifrån processen, hela 34 ATP molekyler utvinns ur en glukosmolekyl. Processen bidrar till att elektronerna passerar cytokrom och bildar olika föreningar med proteiner och syror.

Fråga 7
Nukleinsyrorna är av två typer, DNA och RNA.

 

 1. I vilka tre avseenden skiljer sig RNA från DNA?
 2. Nämn tre olika typer av RNA och förklara i korthet deras funktion.

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

A)

DNA RNA
2 nukloidtidskedjor En nukloidtidskedja
Ribos deoxyribos
Kvävebasen Uracil U Kvävebasen Tymin T

 

De tre olika typerna av RNA är:

 • mRNA
 • tRNA
 • rRNA

mRNA eller ”Messenger RNA” har en viktig uppgift i att föra vidare information som DNA kodat för, det kan gälla bland annat bildandet av protein. Den har en avgörande roll i proteinsyntesen. mRNA får sin ordningsföljd av kvävebaser direkt ifrån DNAt i cellkärnan och översätts sedan vidare till protein via translation.

tRNA eller ”Transfer RNA” har sin uppgift i att transportera olika aminosyror till ribosomen i cellen för vidareanvändning i proteinsyntesen.

rRNA eller ”Ribosom RNA” bildar ribosomer tillsammans med olika nukeidproteinkomplex. rRNA får sin genetiska kod ifrån rDNA

Fråga 8

I vilka tre steg sker proteinsyntensen? Beskriv vad som sker i de olika stegen.

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

Väldigt brett kan man säga att proteinsyntesen bestå av nedan tre steg.

Skärmavbild 2018-05-07 kl. 12.17.59.png

Det startar alltså med vårat DNA som finns att hitta i cellkärnan. Själva proteinsyntesen är en process för cellerna att bilda nya proteiner som cellen kan vara i behov av beroende på vad som händer i kroppen för tillfället. Processen startar men transkription av DNA.

 1. Transkription –  Här används själva DNAt som mall. Det kan liknas vid när DNAt kopierar sig själv inför celldelning men med några unika delar som att byggstenarna istället är ribonukleotider. Genom att det dubbelsträngade spiralformade DNAt delar på sig så att strängarna blir fria så placerar sig kvävebasen U sig istället för T. Inför stadie 2 så sker en mellan process som handlar om att göra sig av med information i koden som inte är nödvändig för den aktuella processen. Detta kallas för Splicing eller Splitsning. I kodningen som finns i DNAt så är proteinkoden uppdelat i olika avsnitt vilket gör att koderna däremellan kan vara onödiga för den aktuella processen. Detta resulterar i att dess klipps bort innan RNA-molekylen får lämna cellkärnan. Man kallar den inaktuella koden för introner och det aktuella för exoner.
 2. Det som nu är mRNA förs efter splitsningen vidare till ribosomerna där de nu ska läsas av och tolkas (translation). Här avkodas alltså informationen för att bilda en speciell polypeptid. ”Mallen” för detta är själva mRNAt och dess trinukleuida kod och bildar därför de angivna aminosyrorna som krävs för att bygga upp proteinet i fråga. Ribosomen självt är uppbyggt av RNA och rRNA samt olika proteiner som har till uppgift att binda till sig mRNA som konstant kommer med nya koder. Även här kan vi finna ett mellanstadium innan stadie 3. Polypeptidkedjorna som är en produkt av mRNA innan själva proteinet bildas genomgår olika processer där det kan handla om olika förändringar av kedjorna. (Posttranslationell modefiering)
 3. Translation – Själva proteinsyntesen startar när mRNA och tRNA molekyler binds till ribosomen. Polypeptiderna får sin form genom mRNAt placerar sig mellan den stora och lilla subenheten som bygger upp ribosomen. Där läses den aktuella koden av för att sedan via aminosyror bygga upp det korrekta proteinet som behövs. Den gentiska koden översätts alltså till aminosyror och tRNA uppfattar vilka aminosyror som krävs av ribosomens tolkning av mRNAt och transporterar aminosyror till ribosomen. Peptinbindningar hjälper till att hålla de olika aminosyrorna på plats under transport av nya aminosyror till proteinbildningen.

Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

4 reaktioner till “Kemi 2 Uppdrag 4

 1. Hej Joe!
  Måste börja med att ge dig ett stort tack för din hjälp under mina hermodsstudier!
  Har du möjligtvis möjlighet att ladda up labbrationer på Kemi 2.
  Tack i förhand!
  Mvh
  Hermods student i nöd!

  Gilla

 2. Hej Joe! Tack för att du delar med dig av dinna uppdrag, de har varit till stor hjälp mångå gånger!! 🙂 Har du planer på att ladda upp laborationsrapporten för amylasaktiviteten (laboration 5)?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: