Kemi 2 Uppdrag 3

chemistry_logo

Fråga:

1.) 2-propanol oxideras utan att kolkedjan bryts.

a) Ange namnet för den förening som bildas.

b) Vilken ämnesklass tillhör föreningen?

c) Rita strukturformeln för föreningen.

Svar från studerande:

a)

I och med att 2-propanol är en sekundär alkohol vilket innebär att kolatomen OH-gruppen sitter intakt till är länkade med två andra kolatomer i kolväteskedjan. Boken på sidan 123 förklarar att när en sekundär alkohol oxideras så bildas en keton. Alltså bildas ämnet propanon eller mer vardagligt sagt aceton.

b)

Ketoner

c)

CH3-C=O-CH3

Kommentar från lärare:

Rätt svar

formlen skrivs

CH3-CO-CH3 vill man visa att det är dubbelbindning mellan kol och syre får man skriva syret ovanför eller under vilket är svårt i löpande text.


Fråga:

2.) Skriv reaktionsformeln för bildning av dietyleter ur etanol. Vad kallas en reaktion av denna typ?

Svar från studerande:

Typiskt för den här typen av reaktion vilket vi även kan se via reaktionsformeln är två molekyler som reagerar med varandra och bildar en samt en bimolekyl. Ser vi till reaktionsformeln nedan så ser vi att det är vattnet som delas blir biprodukten från reaktionen.

C2H6O + C2H6O –> C4H10O + H2O

Man kan via olika vägar framställa dietyleter.  Bland annat genom exemplet ovan samt genom kondensentation av etanol ur gasform med AlO som katalysator.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dietyleter

Kommentar från lärare:

Då man skriver organiska molekyler är det viktigt att man ser vilken ämnesklass det är och därför skriver man inte ”summaformler”

C2H5OH + C2H5OH → C2H5OC2H5 + H2O

reaktionen heter kondensationsreaktion


Fråga:

3.) Ur 1-propanol kan man med lämpliga katalysatorer eliminera antingen vatten eller vätgas. I det första fallet bildas en alken, i det andra fallet en aldehyd. Skriv strukturformel och namn för det ämne som bildas om:

a)      vatten elimineras.

b)      vätgas elimineras.

Svar från studerande:

a)

I och med att det är en alken 1-propen som bildas så kommer strukturformeln att se ut enligt följande:
CH3-CH2=CH2

 1. b)
  Söker man sig istället till att avlägsna vätgas med katalysatorerna så kommer istället propanal att bildas.

CH3-CH2-CHO

Kommentar från lärare:

Rätt


Fråga:

4.) 1-propen får reagera med väteklorid. Skriv reaktionsformel och reaktionsmekanism.

Svar från studerande:

Skärmavbild 2018-05-07 kl. 12.13.16.png

Kommentar från lärare:

Du har visat vilka produkter som bildas

Då man skriver reaktionsmekanismen ritar man reaktionen steg för steg och visar elektronernas rörelse med ”krokiga pilar”.

Markovnikovs regel är bra att kunna. Han visste inget om karbokatjoner men kunde ändå förutsäga vilken produkt som dominerar


Fråga:

5.) Skriv reaktionsformeln för alkalisk hydrolys av metylbutyrat med natriumhydroxidlösning.

Svar från studerande:

C3H7COOCH3 + OH → C3H7COO + CH3OH

Kommentar från lärare:
Rätt
Bra att veta: Hydrolys av fett med natriumhydroxid kallas förtvålning för tvål är natriumsaltet av en fettsyra.


Fråga:

6.) Nedanstående frågor gäller de ämnen som har följande formler:

`*` CH3 – CH2 – CO – CH3

`*` CH3 – CH2 – CH2 – CHO

`*` CH3– CH2 – CH2 – COOH

a) Namnge ämnena.

b) Vilket av ämnena ger en sur vattenlösning?

c) Vilket av ämnena reducerar lätt silverjoner till fritt silver?

d) Ett av de angivna ämnena kan framställas genom oxidation av ett av de andra ämnena. Ange dels det ämne som oxideras, dels det ämne som bildas.

Svar från studerande:

Skriv in ditt svar mellan linjerna!

 • 1.2-butnol
 • 1 butanal
 • Butansyra
 1. B) Butansyra
  Skulle man blanda in alla 3 i vatten skulle butansyra vara den av de tre som gav en sur lösning då den är den enda som avger en proton via protolys för att bilda en karboxylgrupp.
  http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/kemi-b/lektioner/organisk-kemi/746-oxidation-av-alkoholer
 2. C) Svaret kräver att vi söker det organiska ämnet som enklast kan reducera silverjoner. Vi vet sedan tidigare att en aldehydgrupp kan reducera silverjoner till ”fritt silver”. Något som annars inte karbonyl- eller karboxylgrupper inte kan. Aldehydgruppen kan i sin tur oxideras till en karboxylsyra.

Svaret blir därför det organiska ämnet som bär på aldehydgrupp. 1-Butanal

 1. D) Likt jag nämnde ovan så har aldehydgrupper möjlighet att oxidera vidare till en karboxylsyra. Därav 1-butanal à

Kommentar från lärare:

första ämnet är butanon

övriga svar är korrekta och väl motiverade


Fråga:

7.) Kinolingult är en livsmedelsfärg (E 104) som finns i bl.a. läskedrycker. Man vill bestämma halten av kinolingult i citronsoda. Man tillverkar därför ett antal kalibreringslösningar med kända masskoncentrationer Cm av kinolingult och mäter deras absorbans i en kyvett med skikttjockleken 1,00 cm vid våglängden 410 nm. Man får följande resultat:

 

Cm (mg/dm3):   2,00       4,00      6,00       8,00

Absorbans:      0,142      0,282    0,420     0,568

 

a) Rita en kalibreringskurva.

När citronsodan ska undersökas finner man att dess absorbans ligger mycket högre än den högsta punkten på kalibreringskurvan. Därför späder man med hjälp av pipett och mätkolv 10,0 cm3citronsoda till 50,0 cm3. Det spädda provet har absorbansen 0,245.

b) Bestäm masskoncentrationen (i mg/dm3) av kinolingult i citronsoda.

Svar från studerande:

A)
Skärmavbild 2018-05-07 kl. 12.15.11.png

B)

Jag hade tyvärr lite problem med denna och är inte riktigt säker på att jag fått det korrekt.
Men via kurvan ovan kunde jag utläsa att C för den okända koncentrationen var 3,5.
I och med att man spädde ut vätskan innan man placerade in den i kyvetten till 50 ml så behöver vi multiplicera koncentrationen med 5 i och med att alla tidigare prover endast legat på 10 ml.

3,5*5=17,5 mg/dm3

Kommentar från lärare:

Då man ritar kalibreringskurvan ska man rita absorbansen som funktion av koncentrationen ( abs på y-axeln och konc på x-axeln).

Helt korrekt att rita den som en rät linje genom origo ( Lambert Beers lag)

Korrekt beräknad koncentration av färgämnet i läsken.


Kommentar från lärare:

Du har gett en utförlig beskrivning av laborationen.

Kommentarer:

Du ska bestämma massan mangan i 1 g te.

Hypotesen ska vara kopplad till förväntat resultat, dvs hur mycket mangan det finns. Man kan inte ha som hypotes att metoden fungerar, det är ju förutsättningen.

Kalibreringskurvan ska vara en rät linje genom origo. För att få det måste skalan vara linjär. Det betyder att du måste ha lika långt avstånd på x-axeln mellan  ex. 0,-0,0001 och 0,0001-0,0002. Din skala på x-axeln är inte alls linjär.

Du har ändå kunnat avläsa och fått fram ett  ganska bra värde som ska räknas om till g per g te. ( multiplicera med molmassan för mangan och dividera med 50)


Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

2 reaktioner till “Kemi 2 Uppdrag 3

 1. Hej!

  Tack för att du har delat ditt material. Det har varit mycket inspirerande!

  Jag undrar om du möjligen kunde dela med dig av laborationerna till Kemi 2? Tacksam för svar!

  Gilla

 2. Hej! Tack för dina arbeten, de utgör alltid en inspirationskälla eller som ett sätt att se att jag inte missar något i mina egna arbeten! Ville fråga i fall du kan ladda upp laboration 4, manganhalten i te? 🙂 (eller är det bara jag som inte hittar den? hehe)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: