Kemi Labb 4 Natriumvätekarbonat

biology

Pssst, ser att jag skrivit denna labb i ”jag” form. Tänk på att detta är felaktigt och att en rapport alltid ska skrivas opersonligt och undvik pronomen.
Hittade några bra tips från en sida som jag bifogar nedan.
Lycka till alla!

Språket i en labbrapport ska hållas kort och formellt. Nedan finns några punkter man ska tänka på:

 • Skriv opersonligt i passiv form, dåtid. Dvs. ”5 cm3 av lösningen tillsattes till bägaren” istället för ”jag tillsätter 5 cm3 av lösningen till bägaren”.
 • Pronomen som jag, vi och man får inte användas i ”Metod” och ”Resultat”.
 • Undvik slang, dvs. skriv ordnade istället för fixade, fungerade istället för funkade, osv.
 • Håll det kort och koncist. Undvik långa meningar.

LABORATIONSRAPPORT
LABORATIONENS TITEL:                Natriumvätekarbonat vid upphettning
KURS:                                                     Kemi 1
FÖRFATTARE:                                       Joe såklart 🙂

SAMMANFATTNING:                          Via beräkningar ska vi kunna säkerställa vilken av de tre reaktionsformlerna som beskriver reaktionen i webblektionen korrekt.

Syftet med laborationen är att säkerställa korrekt reaktionsformel samt dess produkter med hjälp av beräkningar.

Hypotes

När man hettar upp natriumvätekarbonat tillförs energi vilket lägger grunden för en kemisk reaktion. Denna reaktion kommer att resultera i produkter som kommer vara en av NaOH, Na2O eller Na2CO3

Materiel: Våg, pipett, trefot med nät och sugrör samt kemikalier natriumvätekarbonat.

Utförande
En degel vägs för att anteckna vikten för att vid ett senare tillfälle kunna konstatera vilken vikt produkten har. En brännare placeras på ett bord med en trefot med en triangel ovanför. När degeln väl är vägd så placeras den på triangeln och upphettningsprocessen startar.

När en reaktion konstaterats så tillåter man degeln att svalna för att sedan vägas. Försöket upprepas.

Resultat

De 3 reaktionsformler som utgåtts ifrån för beräkning av produkt är:

 • NaHCO3 ——> NaOH (s) + CO2
 • 2NaHCO3 —–> Na2O (s) + H2O (g) + 2CO2 (g)
 • 2NaHCO3—–> Na2CO3 (s) + H2O(g) + CO2 (g)

DATA:

M(NaHCO3)=84,01 g/mol
m(NaHCO3)= 2,6 g
n(NaHCO3)= 2,6/84,01 = 0,0309

Resultat av vägning:

Beskrivning Vikt (g)
Degels vikt 15,85
Degels vikt inklusive kemikalier 18,45
Vikt av natriumvätekarbonat före reaktion 2,6
Vikt av natriumvätekarbonat efter reaktion 17,47
Andra försöket/upphettning nr 2: 17,48
Vikt av produkt efter 2 reaktion: 1,62

De tre hypoteserna delas upp för att på ett enklare vis följa utvecklingen.
Hypotes 1

 • NaHCO3 ——> NaOH (s) + CO2

Ser vi till endast reaktionsformeln så finner vi att substansförhållandet mellan reaktanten och produkterna är 1/1. Alltså via att beräkna fram massan för produkterna så kan vi med säkerhet konstatera ifall reaktionen följt reaktionsformeln ovan. I och med att den data som mätts upp så ska 0,0309 mol NaOH  väga 1,62 gram för att följa reaktionsformeln.

M(NaOH): 40,1/g mol
m = 40,01 x 0,0309 = 1,23 g

Svar: 1,23 g NaOH vilket säger oss att felmarginalen ligger på 0,39 gram vilket tyder på att reaktionen inte följt reaktionsformeln ovan.

Hypotes 2

 • 2NaHCO3 —–> Na2O (s) + H2O (g) + 2CO2 (g)

Vid balansering av reaktionsformeln konstateras att substansförhållandet mellan reaktanten och produkterna är 2/1. Beräkningen nedan blir därmed:

n(NaHCO3)= 0,0309/2 = 0,01545 = n(Na2O)
M(Na2O): 62 g/mol
0,01545 * 62 = 0,9579 g

Likt hypotes 1 så stämmer inte vikten (0,9579 g) riktigt överens med slut vikten (1,62 g) som presenterades under ”resultat” vilket säger att reaktionen inte följt den reaktionsformel ovan.

Hypotes 3
2NaHCO3—–>Na2CO3 (s) + H2O(g) + CO2 (g)

Likt hypotes 2 så finner vi att substansförhållandet är 2/1 mellan reaktanten och produkterna.

n(NaHCO3)= 0,0309/2 = 0,01545 = n(Na2CO3)
M(Na2CO3): 106 g/mol
0,01545 * 62 = 1,63 g

Jämförs denna beräknings resultat med resultatet av uppvägningen efter förbränning så ger det oss en felmarginal på o,01 g vilket tyder på att det är reaktionsformeln ovan som faktiskt ägt rum på videon. Därmed är slutsatsen att produkterna är natrumkarbonat, vatten samt koldioxid.

Felkällor
I och med att de två våg-mätningarna gav olika resultat så tyder detta på att det finns skäl till att ta det som en felkälla, dock så var delta av vikterna endast 0,01 g. Finner inga andra signifikanta felkällor.

Slutsats
Resultaten som presenterats har via boken samt kemiska beräkningar kunna säkerställas. I och med att periodiska systemet ger en atomvikt och laborationen ger en slutvikt på produkten så finner vi att substansmängden simpelt kan räknas fram samt vad den egentliga vikten skulle vara ifall hypotes 1 & 2 skulle vara ifall de skulle stämma. Via videon så kan man även se att en gas lämnar degeln vid förbränning vilket visar sig som koldioxid och vatten den kemiska formeln.

Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

3 reaktioner till “Kemi Labb 4 Natriumvätekarbonat

 1. Du har väl gjort fel i hypotes nr 3?

  Det ska väl vara 0,01545 * 106 = 1,6377? Eller vad får du ”62” ifrån?

  62, molmassan för NaHCO3, användes ju i hypotes nr 2.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: