Biologi 2 (Labb 3)

LABORATIONSRAPPORT

 

LABORATIONENS TITEL:                 Kroppens reflexer
KURS:                                                    Biologi 2

SAMMANFATTNING:
Laborationen går ut på att undersöka hur kroppen beter sig när vi utlöser en reflex. Vi undersöker vilka motoriska signaler som skickas till musklerna samt vilka sensoriska neuroner som aktiveras. Utöver detta ska känselreceptorer undersökas med en spik som innehar olika temperatur.

Reflexer & receptorer

Syfte
En nervimpuls som går in (sensorisk) mot centrala nervsystemet kan på ett tidigt stadium ”reflekteras” och kopplas över i en utåtledande (motorisk) nerv. Resultatet blir en handling som inte har påverkats av vår vilja utan sker automatiskt. Detta kallas reflex. Syftet är att förstå hur nerver och reflexer fungerar i praktiken samt varför de beter sig som de gör.

Hypotes

Försök 1: Av erfarenhet så känner de flesta till att när man slår knappt under knäskålen i sittande position så kommer benet att repellera och ”sparka” lätt utåt.

Försök 2: Sannolikt kommer inget märkvärdigt att ske när jag stryker pennan mot ytterkanten av fotsulan förutom att de känns märkligt.

Försök 3: Att vi finner att det är möjligt att känna av dessa receptorer samt att de reagerar på både kyla och värme lika mycket.

Materiel

  • Ett matbord, en bok, en spik och en blyertspenna

Utförande

Försök 1:
Placerade försökspersonen på ett bord så att denne kunde ”vingla” med sina ben och fötter. Därefter användes en smal bok för att slå lätt under knäskålen.

Försök 2:
En penna användes för att stryka lätt mot fotsulan.

Försök 3:
Försöket inleddes med att spiken kyldes ned i frys i 30 minuter. Därefter togs den fram och ströks längst med handflatan.

Försöket upprepades med en varm spik som vämts i varmt vatten och avtorkad.

Resultat
Försök 1: Här fann vi att hypotesen stämde och en reflexreaktion drog igång vilket ledde till att försökspersonen sparkade lätt utåt med sin fot utan att på något sätt kontrollera detta med egen vilja.

Försök 2: Resultatet blev att inget eller mycket lite skedde. I princip så kändes en kittlande känsla och tårna var i princip stilla.

Försök 3: En skillnad kändes i olika känslighet till värme och kyla. Handen tycktes vara känsligare för att uppfatta kyla mer än värme. Dock var försöket för vagt utfört för att säkerställa ifall det var möjligt att räkna antalet receptorer på handflatan.

Slutsats
Försöken är av väldigt simpla karaktär och med grundlig biologisk kunskap förstår man att det finns en koppling till det praktiska vi precis utfört med det teoretiska vi nyligen gått igenom i modul 3.

I första försöket så är det en reflexreaktion som äger rum. I och med att försökspersonen inte har möjlighet att kontrollera rörelsen tyder på att det autonoma systemet styrt reaktionen. Teorin lär oss att vid situationer där kroppen på något sätt uppfattar något som kan skada oss väljer att agera på ett annorlunda vis sätt till det ortodoxa, att vi ser/känner/hör/luktar/smakar->tänker->agerar. Istället för att hjärnan ska ta in dessa impulser för att tolka och sedan skicka impuls så sätts ryggmärgen in när en signal som bär ett direkt hot skickas ifrån en sinnescell. Stimuli vi utsatt knäsenan har fått cellerna att ana att knäsenan tänjs ut ordentligt och riskera att gå av. För att motverka detta skickas en impuls eller signal som mottas av ryggmärgen som direkt skickar en ny impuls via nervcellernas axon till muskeln i det berörda området att spänna sig eller slappna (beroende på situation). I vårt fall så hinner det knappt gå någon hundradels sekund efter att vi slagit senan innan den snabbt sparkar tillbaka. Detta visar på hur snabbt det autonoma systemet kan arbeta i lägen där hundradels sekunder är av absolut vikt för individen.

Felkällor: Uppenbara felkällor i detta försök var inte så tydliga i och med att försöket var av så simpel karaktär där endast en tydlig observation gjordes för att grunda min slutsats och resultat på.

Försök 2 visade inte några speciella eller anmärkningsvärda rörelser eller observationer. Detta beror på att det är precis så det ska vara för en individ med ett friskt nervsystem. Försök 2 utgår ifrån standard undersökningsmetod som används vid första mötet mellan neurolog och patient och syftar till att undersöka ifall patienten lider av vissa nervsjukdomar. Vad försöket hade visat ifall en nervsjukdom dolt sig är exempelvis en isolerad uppböjning av stortån medan de andra tårna sprider sig solfjäderformigt. Försöket kan även resultera i häftigare rörelser av hela benet vid en mycket lätt beröring. Vid test av spädbarn kan man finna dessa symptom då deras nervsystem inte är fullt utvecklat än.

Felkällor: I och med att jag inte uppvisade några symptom på nervsjukdomar så kan man utgå ifrån att inga märkvärdiga felkällor finns om det inte är så att jag lider av en nervsjukdom.

Försök 3:
Teorin har förklarat för oss vad som sker när man retar exempelvis känselceller i handen via en elektrokemisk väg vilket jag ska fördjupa mig i lite längre ned. Dock kunde jag inte uppfatta antalet. Troligtvis beror detta på det oändliga antalet celler som är öronmärkta till att registrera temperaturskillnader. Att jag tyckte mig känna av kyla mer än värme kan bero på temperaturskillnaden mellan hud och spik. I och med att huden är ca 30 grader varm och spiken vid varmt tillstånd var uppemot 70 grader så ger det en nettoskillnad på 40 grader. Dock var spiken i frysen i en miljö på -20 grader vilket ger en nettoskillnad på 50 grader.

Det som sker när känselcellerna uppfattar en temperaturskillnad är att den skickar en impuls till hjärnan den denna information tolkas och en reaktion på den informationen ges. Så vad händer egentligen när en cell blir ”retad” och skickar en signal. Om vi exempelvis tittar på en cell som är känslig för temperaturskillnader samt vad som händer ifall den skulle utsättas det. Den cellen har förstås ett speciellt protein som uppfattar temperaturändring på cellmembranet och kallas för temperaturskänsliga natriumkanaler. Vid ett mindre tryck så kommer natriumkanalerna som kan känna av detta att öppna en port för natrium att ta sig in i cellen. Högt tryck ger en större dos av natrium. Vid ett ökat intag av natrium så får kaliumet i cellen möjlighet att ta sig ut via de passiva transportpumparna. Det börjar alltså ske en laddningsutjämning. Dock så krävs det att laddningsdifferansen når ett tröskelvärde för att något nämnvärt ska äga rum. När cellen regerat på ett tryck som släpper in tillräckligt med natriumjoner in så skapas en dominoeffekt där ett annat protein aktiveras och fungerar som pumpar, nämligen spänningskänsliga natriumkanaler som uppfattar en ökad koncentration av natriumjoner och öppnar då upp en kanal för fler natriumjoner att svärma in i cellen vilket i sin tur uppfattas av en annan spänningskänslig natriumkanal som gör detsamma osv osv. Detta medför att kaliumjonerna kommer fly ut ifrån cellen via de passiva pumparna då elektrokemiska spänningen inte längre håller emot kaliumjonerna. Detta gör att cellen nu är depolariserad med en potentialskillnad på +35mV och skickar därmed ut aktionspotential. Det är alltså denna process som är den impuls som skickas mellan olika nervceller och muskler.

Felkälla: Precis som i försök två så gjordes detta försök på mig själv vilket gör mig medveten om vart spiken är och tror sig ibland inbilla sig en känsla. Det hade troligtvis gått mycket bättre ifall jag tog hjälp av någon som gjorde försöket på mig. Temperaturen på spiken togs inte med tillräcklig noggrannhet vilket kan ha påverkat resultatet.

Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: