Biologi 2 (Labb 2)

biology

LABORATIONSRAPPORT

 

LABORATIONENS TITEL:                      Andningen
KURS:                                                           Biologi 2
FÖRFATTARE:                                            Joe såklart 🙂 

 

SAMMANFATTNING:

Laborationen går ut på att via 4 försök få en större förståelse kring hur människans andningsorgan fungerar i samband med övriga kroppen, exempelvis diafragma och magen. Via att studera hur exempelvis puls och andning fungerar tillsammans för att tillgodose övriga kroppen med syre så får vi en tydligare bild över vad som händer när vi exempelvis anstränger oss eller vilar. Vi kommer också försöka förstå vad luften vi andas in och ut innehåller.

Andning 2015-08-24

Syfte: Laborationen går ut på att via 4 försök få en större förståelse kring hur människans andningsorgan fungerar i samband med övriga kroppen. Via att studera hur exempelvis puls och andning fungerar tillsammans för att tillgodose övriga kroppen med syre så får vi en tydligare bild över vad som händer när vi exempelvis anstränger oss eller vilar.

Hypotes

Försök A: Det första försöket går ut på att få en ökad förståelse kring vilka muskler som används vid andningen. Då man spänner magmusklerna vid inandning så ges bröstkorgen mindre utrymme att utvidgas då diafragman inte längre kan dra sig fullt ut vilket direkt leder till en mindre volym av luft som passerar in till lungorna. Detta medför att det bör blir ”svårare” att andas.

Försök B: I och med att vi andas för att tillgodose bland annat våra celler med syre så känner vi även till sedan tidigare att cellandningen avger en del restprodukter. Vid inandning så tas syret upp av lungorna och vidare ut i blodet via alveolerna och de röda blodkropparna. Då de nått cellen för att förbrukas i cellandningen så blir restprodukten koldioxid. Därav så bör utandningsluft innehålla mätbara halter av koldioxid (bla).

Försök C: Då jag inte för tillfället anser mig vara hyfsat vältränad trots att jag är i mina bästa år så anser jag att min vitalkapacitet kommer ligga något under normalt. Övriga faktorer som även påverkar är att jag från tillfälle till tillfälle röker vilket direkt blockerar hemoglobinet i de röda blodkropparna jag bär. Detta torde medföra att jag andas något mindre i volym än snittet samt fler gånger per minut.

Försök D: I och med att vår andning styrs av hjärnan och andningscentrum tillsammans med nervsystemet så är faktorer som kan påverka dessa av stor vikt till regleringen av andning. Den rådande syrehalten i blodet är en av dessa faktorer men även det rådande pH-värdet. I och med att cellandningen kräver mer syre vid arbete för att energi ska bildas så bildas även mer kolsyra. När detta sker så reagerar kolsyra enkelt med vattenmolekyler vilket finns gott om i vår kropp. När detta sker så sjunker vårt pH-värde vilket nervsystemet uppfattar och signalerar för en ökad andning för att återställa vårt naturliga värde. Förstår vi den kopplingen så förstår vi även att vid vila så är pH-värdet på en normal nivå eller under, vilket då medför att vi andas långsammare.

MATERIEL:

 • Stearinljus
 • Tändstickor
 • Plastpåsar med olika volym, några mindre (1 l), några större (4 l)
 • Förslutningsklämmor till plastpåsar
 • Tidtagarur (klocka med sekundvisare)

 

Utförande

Försök A: Genom att lägga sig på rygg placera ena handen på magen och andra på bröstet och andas naturligt. Man ska via sina händer känna vilken del, mage eller bröst som höjdes och sänktes mest vid in och utandning. Vidare ska man även undersöka vad som sker om man spänner magmusklerna vid in och utandning.

Försök B: Genom att andas in och ut i en plastpåse tills man inte längre kände att man fick något utav luften i påsen så avslutades det med att kraftigt blåsa in det sista vi hade i lungorna in i påsen samt försluta den. Därefter tända ett ljus och hålla påsen över ljuset.

Försök C: För att undersöka vår in och utandningsvolym vid vila och arbete så krävdes en påse dit jag andades in i samt försluta. För att mäta volymen så fylldes en lika stor påse med vatten tills den fylldes upp till samma storlek som påsen med utandningsluften. Genom att göra så kan vi mäta volymen vatten för att få ett resultat.

Försök D: Räkna antalet andetag vid vila och arbete.

Resultat & Diskussion

Försök A:

I och med att diafragman och revbensmusklerna är huvudspelare i den naturliga andningsprocessen så är det förståeligt att det kan bli svårare att andas om en av dessa blir utslagna. Vid försöket så kände man hur magen rörde sig upp och ned medan bröstkorgen i princip stod still. När man därefter spänner magmusklerna så ges mindre utrymme för diafragman att röra sig vilket då kräver att bröstkorgen måste vidgas allt mer för att få det normala luftintaget.

Försök B:

Kort efter att plastpåsen placerades över ljuset så slocknade lågan. Detta beror i huvudsak på att all syre som krävs för lågans reaktion redan förbrukats eller rättare sagt tagits upp av mina lungor. Vid in och utandning med påsen så krävdes flera andetag innan all syre vart upptagen ifrån påsen och kvar avlämnades koldioxid i påsen. Detta är även anledningen till att jag inte längre kunde andas innehållet i påsen då det inte längre fanns något syre att ta upp.

Försök C:

Ett normalt andetag för en normaltränad man skall uppgå till cirka 500 ml/andetag med en vitalkapacitet mellan 3500-4500 ml. I min hypotes så ansåg jag att jag skulle ligga något under snittet då jag inte är allt så tränad just nu. Mina 3 försök gav ett snittresultat på ca 480 ml. Dock så hamnade min vitalkapacitet på 3700 ml.

Försök D:
Även här ansåg jag att mina värden inte kommer ligga i linje med övriga snitt då jag röker. Försöket gav resultatet 19 andetag per minut i vila. Därefter så hoppade jag under en minuts tid för att kontrollera vad den uppgår till vid arbete. Resultatet blev 33 andetag per minut.

I och med att kroppen är i direkt behov av ökat syre vid arbete så är det naturligt att andningstakten ökar. Detta beror på att allt mer energi krävs av kroppen och dess muskler vid arbete. Då vi använder oss av ATP som energibärare så behövs syret i cellandningen för att processen ska ta fart. Kolsyra som då bildas i ökad mängd påverkar som tidigare nämnt pH-värdet i kroppen vilket hjärnan och andningscentrum blir signalerade. Genom att då via nervsystemet skicka impulser till de celler som reglerar själva in och utandningsprocessen så ökar de inandningskapaciteten och inandningstakten för att nå ett högre syreintag. Rätt så läckert.

Felkällor

I och med att mina värden hamnade vid förväntningarna så kan man anse att inge överväldiga felkällor existerat. Dock så finns ett antal som kan påverkat mig undermedvetet samt felkällor som är svåra att se med ögat.

I och med att in och utandning även är självstyrt så kan antalet andetag variera ifrån det normala då man vid det tillfället faktiskt tänker på att andas istället för att låta kroppen sköta det automatiskt. Detta kan ha påverkat resultatet med något enstaka andetag.

Jag anser dock även att lågan som brann borde ha slocknat mycket snabbare om det möjligtvis inte var så att det fortfarande fanns lite syrgas kvar i påsen samt att syrgas kan ha tagit sig in i påsen när den väl skulle placeras ovanpå.

 

 

 

Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

3 reaktioner till “Biologi 2 (Labb 2)

 1. Hej Joe!
  Tack för din hjälp!
  Laboration 1 fungerar inte varför då!?
  Kan du skicka den till mig eller något länk på den!?

  Mvh. Anas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: