Kemi 1 (Labb 1)

LABORATIONSRAPPORT

LABORATIONENS TITEL:    Reaktion eller inte

KURS:                                         Kemi 1

FÖRFATTARE:                         Joe såklart 😉

SAMMANFATTNING:           Laborationen gick ut på att undersöka ifall en kombination av kemiska ämnen reagerade med varandra och i sådana fall varför. Totalt så användes 10 olika kombinationer av kemiska blandningar för att sedan iaktta resultatet.

Reaktion eller inte

 

Syfte           

Syftet med laborationen var att undersöka om olika kemiska blandningar reagerar på varandra samt varför.

Hypotes

Beroende på hur strukturen på de olika kemiska blandningarna ser ut så bör vi kunna i förväg avgöra vilka av ämnen som skulle kunna reagera med varandra för att uppnå en ännu starkare och stabilare struktur. Dock så kommer även vissa redan ha uppnått en tillräckligt stabil struktur innan vi blandar de kemiska ämnena tillsammans vilket kommer att bidra till ingen reaktion alls. Detta säger oss att vi troligtvis kommer att få vittna vissa blandningar som ger en reaktion där allt ifrån färg, doft och struktur kommer ändra sig helt och hållet. I andra fall så kommer ämnena inte att reagera alls utan lägga sig bredvid varandra som olja och vatten eller blanda sig med varandra som salt och vatten.

Material

Webbläraren använde sig av olika kemiska ämnen för att testa reaktiviteten hos olika ämnen när de blandas med varandra. Till detta använde läraren även provrör samt tillhörande ställ och pipetter. Lösningarna som användes var: BaCl2, Na2SO4, Pb(NO3)2, KI, Fe(NO3)3, KSCN, CuSO4, FeSO4, KMnO4, AgNO3 samt HCl, NaOH, NH3.

Jag använde mig av ritpapper, block, läroboken samt olika färgpennor för att på bästa sätt iaktta mina resultat.

Utförande
Läraren blandade ihop de olika ämnen 2 åt gången med hjälp av en pipett samt provrören. I varje provrör hade han två nya kombinationer av lösningar. Som tidigare nämnt så kan vissa lösningar ha svårare att blanda ihop sig vilket kräver att man är mer aggressiv i omskakning för att få reaktanterna att binda ihop sig och ge en ny kemisk förening. I de flesta fall krävdes det bara att de kom i kontakt med varandra för processen att ta fart.

 

Lösning 1                     Lösning 2 Utfall
BaCl₂ (vit/färglös)+ Na₂SO4 (vit/färglös)→ Färg förändring, grumlig
Pb(NO3)₂ (vit/färglös)+ KI (svag gulaktig färg)→ Gulaktig färgförändring
Fe(NO3)3 (gul färg)+ KSCN (vit/färglös)→ Röd färg
CuSO4 (himmel blå färg)+ NH3 (vit/färglös)→ Blå färg
FeSO4 (vit/färglös)+ NaOH (vit/färglös)→ Grön färg
KMnO4 (mörk lila färg)+ FeSO4 (vit/färglös) Ingen färgförändring,
BaCI₂ (vit/färglös)+ NaOH (vit/färglös) Ingen färg
AgNO3 (vit/färglös)+ FeSO4 (vit/färglös)→ Grå färg
CuSO4 (himmel blå färg)+ Zn (vita zinkbitar)→ Zinkbitar får beläggning ut av koppar
Mg (vita magnesiumbitar)+ HCI (vit/färglös)→ Gasbildning

Felkällor

Som vanligt vid laborationer där man endast har de mänskliga subjektiva sinnena att utgå ifrån så är de en självklar felkälla. Det var inte alltid simpelt att via videon avgöra färgförändring o dylikt. Denna felkälla är ännu tydligare då man ser detta via video istället för i verklighet. Utöver detta så krävs än djupare kemiska kunskaper för att kunna avgöra varför blandningen bidrog till en kemisk förening eller inte vilket också kan komma att förändra min slutsats.

Slutsats

Likt vad min hypotes menade så kunde man tydligt i de flesta fall snabbt konstatera en reaktion av blandningarna. I två fall konstaterades ingen färg eller strukturförändring i blandningen vilket ledde mig till att dra slutsatsen ”ingen reaktion”. I de flesta fall räckte det med att ämnena kom i kontakt med varandra för att bryta upp sina existerande bindningar och skapa nya med det ämnen den kommit i kontakt med. I vissa fall bidrog detta till att vissa ämnen direkt evaporerade eller förångades, likt i det sista försöket där vätgas lämnade provröret och kvar fick vi MgCl i provröret.

 

 

 

Publicerad av Joe

Hey! Vanlig kille i Svealand som studerar lite ämnen i samband med jobb för att till HT16 fortsätta med högskolestudier. Är varken överambitiös eller avdankad, hamnar där mitt emellan. Thats it!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: